Bùi Duy Anh

Tôi được mở mang tầm nhìn, tư duy, phát triển quảng cáo và cách thức quảng cáo qua khóa đào tạo Google Adwords Nguyễn Hiển Adwords.

Không chỉ có kiến thức về Google Adwords, mà tôi còn được hiểu thêm về cách xây dựng chiến lược quảng cáo, Marketing…. Quan trọng nhất tôi có được một cộng đồng thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau.

Xin cảm ơn Nguyễn Hiển.

bui duy anh

Chat Facebook